23 maj 2012

Architekt – wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, na nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej. Tak definiuje ten zawód w Polsce ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Zawód architekta jest wielowątkowy, trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:

  • artystów, zajmujących się teorią kształtowania przestrzeni i jej związkami ze sztukami pięknymi, a także projektowaniem form
  • inżynierów (w sensie wykształcenia /poli/technicznego), zajmujących się technicznym planowaniem budynków
  • kierowników budowy, mistrzów budowlanych zajmujących się nadzorem realizacji, zarządzaniem budową i planowaniem terminów i kosztów

Najczęściej architekci łączą wymienione dziedziny działalności, kładąc jednak różny nacisk na poszczególne funkcje. Ponadto architektami określa się ludzi pracujących jako:

W większości krajów zawód inżyniera budownictwa (statyka) jest oddzielony z zawodu architekta i odrębnie nauczany. Architektury naucza się w zależności od kraju na politechnikach (uniwersytetach technicznych), uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych i akademiach sztuk pięknych. Tytuł zawodowy architekta jest tytułem chronionym, tj. można go przyjąć w zależności od lokalnych uregulowań po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia lub po ukończeniu praktyki zawodowej lub zdaniu egzaminu zawodowego.

Samodzielne wykonywanie w Polsce zawodu architekta bez ograniczeń, wymaga poza dyplomem „magistra inżyniera architekta” uzyskania uprawnień budowlanych oraz bycia członkiem Izby Architektów RP (w przypadku uprawnień projektowych), albo izby inżynierów budownictwa (w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi – uprawnień wykonawczych), albo też członkiem obu tych izb. Zlecając architektowi prace projektowe – jego aktualne członkostwo w Izbie Architektów RP można zweryfikować na specjalnej stronie internetowej.

[do góry]
O autorze


MelaniaDesign to pracownia architektoniczna i designerska, która powstała z pasji do tworzenia wnętrz.